Έκδοση απόδειξης επιστροφής

  • 10 views
  • May 24, 2024
Ορισμός

Η απόδειξη επιστροφής  όπως και η αποδειξη είσπραξης είναι ένα άτυπο μη επίσημο παραστατικό το οποίο δεν ανεβαίνει στην ΑΑδε.
Χρησιμοποιείται έναντι ακυρωτικού παραστατικού, στην περίπτωση που θέλετε να ακυρώσετε μία πληρωμή που υπάρχει σε απόδειξη είσπραξης και θέλετε να ενημερώσετε τον πελάτη σας για αυτήν την ενέργεια.

Προσοχή: Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί επίσημα παραστατικά μέσα στην κράτηση και έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑδε, τότε πρέπει για να επιστρέψετε χρήματα και να φαίνεται αυτή η επιστροφή στα λογιστικά σας, να εκδόσετε τα αντίστοιχα ακυρωτικά παραστατικά ή πιστωτικά, ανάλογα με την οδηγία του λογιστή σας, τα οποία διαβιβάζονται στην ΑΑδε.
Πως να εκδώσω το συγκεκριμένο παραστατικό;

Το παραστατικό δημιουργείται, αν κάνετε κλικ στην “Eπιστροφή χρημάτων”  μέσα στους Λογαριασμούς – Folios.

Έπειτα θα σας ανοιξει νέα καρτέλα όπως ακριβώς και στις πληρωμές, με τη διαφορά όμως, πώς θα εμφανίζεται αυτόματα αρνητικό πρόσημο σε αυτό που θέτετε, καθώς εσείς επιστρέφετε χρήματα. Επιλέγετε το ποσό που θα επιστρέψετε και τον τρόπο που θα επιστραφούν και πατάτε “Δημιουργία Επιστροφής”.

Σχετικό βίντεο με οδηγίες