Αλλαγές πάνω σε κρατήσεις

  • 10 views
  • May 23, 2024

Βελτιστοποιώντας το πρόγραμμα μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις νέες αλλαγές και παραμετροποιήσεις που διεξήχθησαν από την ομάδα μας πάνω στις κρατήσεις.

Οι αλλαγές αφορούν το πώς εισέρχεστε μέσα σε μια κράτηση, τον τρόπο πληρωμών καθώς και την μαζική διαγραφή χρεώσεων διανυκτέρευσης.

1. Πως πηγαίνετε στο εσωτερικό μιας κράτησης:

Υπάρχουν πλέον δύο διαφορετικοί τρόποι

  • Διπλό αριστερό κλικ πάνω σε κράτηση, μεταβαίνετε κατευθείαν μέσα στην κράτηση.
  • Δεξί κλικ > Ενέργειες > Πήγαινε στην κράτηση / Πλαϊνή καρτέλα, σας δίνει την δυνατότητα επιλέγοντας το πήγαινε στη κράτηση να μπείτε μέσα σε κράτηση ενώ επιλέγοντας την επιλογή πλαϊνή καρτέλα να εμφανιστεί η καρτέλα πληροφοριών της κράτησης πάνω στην οποία μπορείτε πολύ γρήγορα να κάνετε αλλαγές.

2. Πως εμφανίζεται ο τρόπος πληρωμής πλέον:

Άλλαξε το εικαστικό κατά αυτόν τον τρόπο

 

3. Πως εμφανίζεται η μαζική αφαίρεση χρεώσεων 

Στην περίπτωση που κατά λάθος έχετε ρίξει χρεώσεις για μια κράτηση που δεν έχει έρθει ακόμα, μπορείτε πλέον να διαγράφετε τις χρεώσεις μαζικά και όχι μία μία σε περίπτωση που το επιθυμείτε.