Αναζήτηση Εταιρειών με τον ΑΦΜ

 • 10 views
 • May 23, 2024

Σε συνέχεια της τελευταίας μας αναβάθμισης υπήρξε επανασχεδιασμός στον τρόπο δημιουργίας εταιρείας /ταξ. γραφείου. Είναι πλέον δυνατό με μία απλή αναζήτηση Α.Φ.Μ. να επιστρέφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Επωνυμία μη φυσικού προσώπου
 • Κωδικός αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Ονομασία αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Δ/νση Έδρας κ ΤΚ
 • Περιγραφή
 • ΚΕΠΥΟ

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα στη δημιουργία νέας κράτησης του Room Rack Cloud PMS, θα πρέπει:

Να έχετε εκδώσει, είτε εσείς είτε ο λογιστής σας, μέσω της ΑΑδε ειδικούς Κωδικούς που θα σας επιτρέπει την αναζήτηση πληροφοριών μέσω ΑΦΜ.

Χρειαζόμαστε ένα username, και ένα password.

 

Στόχος Υπηρεσίας: Στόχος της νέας προσθήκης είναι η λειτουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας πληροφόρησης νομικών προσώπων και έχοντας μεταξύ άλλων ως σκοπό:

 • την επιβεβαίωση των στοιχείων που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές
 • τον έλεγχο της γνησιότητας των εκδιδόμενων στοιχείων μεταξύ επιτηδευματιών
 • την αποτροπή έκδοσης παραστατικών με πλαστά ή ψευδή στοιχεία

Μόλις εκδώσετε τους Ειδικούς Κωδικούς, ενημερώστε μας για να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία για το κατάλυμα σας.