Αναφορές ενότητας “Γεύματα”

  • 9 views
  • May 23, 2024

Μέσα σε αυτήν την ενότητα θα συναντήσετε report σχετικά με τα γεύματα που παρέχετε.

Αυτά είναι:

  • Προγραμματισμός F&B
  • Aναφορά Τύπων Board
  • Forecast Analysis F&B