Αναφορές “Λογιστικής Γέφυρας”

  • 9 views
  • May 23, 2024

Αυτή η ενότητα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, για όσα καταλύματα επιθυμούν δημιουργία λογιστικής γέφυρας, μεταξύ του RoomRack PMS και του λογιστικού τους προγράμματος.

Είναι ένα κλειδί για εξαγωγή στοιχείων απο το PMS.

Ανάλογα το λογιστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε μπορείτε να τραβήξετε και τα ανάλογα δεδομένα.

Τα report που υπάρχουν είναι :

  • Epsilon Net – Εξαγωγή Οικονομικών Β Κατηγορίας
  • Epsilon Net – Εξαγωγή Οικονομικών Γ Κατηγορίας
  • Epsilon Net – Εξαγωγή Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων
  • Atlantis – Εξαγωγή Οικονομικών
  • PYLON – Εξαγωγή Οικονομικών Γ Κατηγορία
  • Entersoft – Εξαγωγή Οικονομικών