Αναφορές “Mydata”

  • 10 views
  • May 23, 2024

Σε αυτήν την ενότητα, εμπεριέχονται πολύ σημαντικά report, σχετικά με την συνδεση με την ΑΑδε και το ανέβασμα των παραστατικών σας στο MyData.

Αυτά είναι:

  • myData Wizard
  • Παραστατικά ΑΑΔΕ myDATA

Δείτε εδώ οδηγίες, σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν στο καθένα.