Προεπισκόπηση email τροποποίησης / ακύρωσης

  • 14 views
  • May 22, 2024

Μέσα στο RoomRack PMS σας δίνετε η δυνατότητα, να επιλέγετε οι ίδιοι αν θα έχετε ενεργή την λειτουργία να γίνεται προεπισκόπηση των email τροποποίησης / ακύρωσης πάνω σε μία κράτηση.

Η ομάδα του PMS, θέτει αυτή την επιλογή από default ανενεργή, κατά το set up του καταλύματος σας  και σε περίπτωση που εσείς το επιθυμείτε μετέπειτα ενεργοποιείται.

Ενεργοποιώντας το θα βλέπετε όλα τα μηνύματα- email που μπορείτε να αποστείλετε σε πελάτες κατά την ακύρωση ή κατά την τροποποίηση μιας κράτησης και θα επιλέγετε αν θέλετε να αποσταλούν.

Επιπλέον, όσοι έχουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις του set up θα μπορούν και οι ίδιοι να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν αυτήν την επιλογή.

Τα βήματα είναι τα εξής:

1) Αρχικά πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του PMS και επιλέγετε Βασική > Ρυθμίσεις.

                 

 

 

 

 

 

 2) Από εκεί πηγαίνετε στο πεδίο που λέει επιλογές και βρίσκονται τα switch ΣΤΕΙΛΤΕ E-MAIL ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ και

 Το ενεργοποιείτε και πλέον θα εμφανίζετε η προεπισκόπηση αυτών των μηνυμάτων όταν κάνετε τις αντίστοιχες ενέργειες.

Σχετικό βίντεο με οδηγίες για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής:

Σχετικό βίντεο εμφάνισης προεπισκόπησης email, μετά απο τροποποίηση κράτησης.