Αποστολή e-mail επιβεβαίωσης/ακύρωσης/τροποποίησης στον πελάτη

  • 15 views
  • May 22, 2024

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να στέλνετε στους πελάτες σας ενημέρωση για την κράτηση τους με το πάτημα ενός κουμπιού.

Και στις 3 περιπτώσεις, το σύστημα έχει έτοιμα κείμενα, από τις πολιτικές του κάθε ξενοδοχείου ξεχωριστά. Έχετε όμως την πλήρη ελευθερία στην επεξεργασία, οπότε μπορείτε απευθείας να τροποποιήσετε τα κείμενα για την κάθε κράτηση χωριστά.

 

  • E-mail επιβεβαίωσης κράτησης

Κατά τη δημιουργία κράτησης, θα παρατηρήσετε στην κορυφή της καρτέλας το λεκτικό “Αποστολή e-mail επιβεβαίωσης”. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει την χειροκίνητη αποστολή για αυτό το είδος email, πριν το “save”, δεν έχετε παρά να πατήσετε ON σε αυτό το σημείο. Αφού πατήσετε ολοκλήρωση, θα σας εμφανιστεί προεπισκόπηση του e-mail, το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε. Το e-mail παραλήπτη είναι αυτόματα αυτό που έχετε ήδη ορίσει στο προφίλ πελάτη σας, έχετε όμως την δυνατότητα να παρέμβετε και σε αυτό και να το αλλάξετε.

Σημαντικό: σε περίπτωση που έχετε θέσει το email επιβεβαίωσης να στέλνεται αυτόματα, τότε ο διακόπτης αυτός θα βρίσκεται πάντα στο “On” κατά τη δημιουργία μιας κράτησης.

Ακόμα και αν δεν έχετε στείλει το email επιβεβαίωσης κατά την δημιουργία κράτησης, μπορείτε να βρείτε αυτό το email template, καθώς και όλα τα email templates που έχετε ενεργά, στην καρτέλα “Mailing” που υπάρχει σε κάθε κράτηση και να το αποστείλετε απο εκεί.

Σχετικό βίντεο με οδηγίες κατά την δημιουργία κράτησης:

  • E-mail ακύρωσης κράτησης

Έχοντας την ίδια λογική, όταν πλέον ακυρώνετε μία κράτηση, θα σας εμφανίζεται νέο μήνυμα αποστολής e-mail ενημέρωσης του πελάτη στην περίπτωση που έχετε ενεργή τη προεπισκόπηση αυτών των email. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να το αποστείλετε μέσα απο την καρτέλα “Mailing” μιας κράτησης.

Σχετικό βίντεο με οδηγίες:

  • E-mail τροποποίησης κράτησης

Όταν επεξεργάζεστε μία κράτηση, μετά το SAVE θα σας εμφανίζεται το template email τροποποίησης με το ανάλογο μήνυμα προς αποστολή στην περίπτωση που έχετε ενεργή τη προεπισκόπηση των email αυτών. Διαφορετικά μπορείτε να το αποστείλετε μέσα απο την καρτέλα “Mailing” μιας κράτησης.

Σχετικό βίντεο με οδηγίες: