Αφαίρεση μηνύματος επιβεβαίωσης για μετακίνηση κρατήσεων σε ίδιο τύπο δωματίου και ίδιες ημερομηνίες

  • 13 views
  • May 23, 2024
Μετά το τελευταίο μας update, η ομάδα του PMS σας γνωστοποιεί, πως έχει διεξαχθεί αλλαγή για τον τρόπο που μετακινείται μία κράτηση πάνω στο πλάνο. Στην περίπτωση που η κράτηση μεταφέρεται σε ίδιο τύπο δωματίου και για τις ίδιες ημερομηνίες δεν θα εμφανίζεται πλέον το μήνυμα επιβεβαίωσης για να μετακινηθεί η κράτηση. Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή θα βγαίνει αυτόματα όπως και πριν το συγκεκριμένο μήνυμα.