Νέα Αναφορά “Αναφορά Ρυθμού Κρατήσεων”

  • 22 views
  • May 23, 2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πώς έχει δημιουργηθεί μία νέα αναφορά με την ονομασία «Αναφορά Ρυθμού Κρατήσεων» και μπορείτε να μεταβείτε σε αυτή μέσω του «Αναφορές -> Πωλήσεις – Απόδοση -> Αναφορά Ρυθμού Κρατήσεων».

Η αναφορά ρυθμού κρατήσεων σας δείχνει τις πωλήσεις σας για το ερχόμενο έτος. Σας βοηθά να συγκρίνετε τα έσοδά σας, τη μέση ημερήσια τιμή καθώς και τις διανυκτερεύσεις σας με τα δικά σας στοιχεία από προηγούμενα έτη. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να κατανοήσετε την απόδοση του καταλύματός σας.

Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν για καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση σε σύγκριση με το ένα ή δύο προηγούμενα έτη.

 

Στο διάγραμμα βλέπουμε με στήλες τις διανυκτερεύσεις ανά μήνα / έτος και με τις καμπυλωτές γραμμές τη μέση ημερήσια τιμή ανά έτος. Η εμφάνιση αυτή είναι για τη μηνιαία επιλογή. Το διάγραμμα προσαρμόζεται αναλόγως με το τι έχουμε ζητήσει να δούμε.

 

Στον παρακάτω πίνακα, βλέπουμε τις διανυκτερεύσεις μας, τα έσοδά μας, τη μέση ημερήσια τιμή καθώς και την πληρότητα, βάσει της επιλογής εμφάνισης που θέσαμε εξ’ αρχής. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται, είναι για φέτος, το προηγούμενο έτος και την ποσοστιαία διαφορά αυτών των δύο.

 

 

Σημείωση: Η μέση ημερήσια τιμή (ADR) είναι η μέση τιμή που χρεώνετε ανά δωμάτιο ανά βράδυ. Υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των εσόδων με τις διανυκτερεύσεις που πουλήθηκαν.