Δυνατότητα αλλαγής – επεξεργασίας αριθμού ατόμων στο παραστατικό

  • 10 views
  • May 24, 2024

Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάζετε τον αριθμό ατόμων που εμφανίζεται στο κάθε παραστατικό.

Αφού έχετε εκδώσει το παραστατικό και δεν εμφανίζεται όπως επιθυμείτε ο αριθμός των ατόμων, τότε θα πατήσετε πάνω στο παραστατικό που χρειάζεται αλλαγή και θα μεταβείτε στο Εdit/ Επεξεργασία Τιμολογίου. Στα αριστερά θα δείτε το πεδίο “Invoice Reservation Info”. Ό,τι αριθμό βάλετε στο εξής πεδίο, αυτό θα εμφανίζεται και στην εκτύπωση του παραστατικού στο πεδίο Άτομα. Εάν το πεδίο είναι κενό, τότε εμφανίζεται η default τιμή στο πεδίο.

Σχετικό βίντεο οδηγιών: