Διαχωρισμός Χρεώσεων

  • 13 views
  • May 24, 2024

Μέσω του “διαχωρισμού χρέωσης” μπορείτε να μοιράσετε τις χρεώσεις του δωματίου σε παραπάνω από 2 φιλοξενούμενους.

Η διαδικασία είναι:

1) Προσθήκη προφίλ – στοιχείων, όσων φιλοξενουμένων θέλουμε να χρεώσουμε μέσα στην κράτηση.

Για να προστεθούν μεταβαίνετε στο TAB “ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ” και επιλέγετε Προσθήκη στην καρτέλα “Πελάτες”. Αφού περάσατε το νέο προφίλ, πατάτε αποθήκευση.

 

2) Μετάβαση στο tab “ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ” και δημιουργία Νέου Folio.

Στο πεδίο “στοιχεία τιμολόγησης” επιλέγετε τον φιλοξενούμενο που δημιουργήσατε. Έπειτα επιλέγετε “τύπο λογαριασμού” που θα ανοίξετε (Nights, Extras, Accom. tax).

Σημείωση:Ανάλογα με το είδος της χρέωσης που θέλετε να διαχωρίσετε, επιλέγετε και τον κατάλληλο λογαριασμό και πατάτε αποθήκευση. Επαναλάβετε την διαδικασία αν υπάρχει και άλλος φιλοξενούμενος που θέλετε να χρεώσετε.

 

 

3) Μετάβαση στο αρχικό Folio που έχετε ρίξει τις χρεώσεις και επιλογή “Διαχωρισμός Χρεώσεων”.

4) Επιλογή ποσού που είναι να σταλθεί σε κάποιο από τα καινούργια folio με έναν από τους εξής τρόπους:

α) κλικ πάνω σε ένα από τα ποσοστά 0% – 50% – 100%)
β) Τράβηγμα μπάρας μέχρι να εμφανιστεί στα δεξιά το ποσό που θέλετε να στείλετε στον νέο λογαριασμό
γ) απευθείας πληκτρολόγηση ποσού που θέλετε να μεταφέρετε στο επόμενο folio.

 

5) Στο πλαίσιο ΚΡΑΤΗΣΗ, επιλέξτε την κράτηση στην οποία θέλετε να στείλετε τις χρεώσεις.

Έστω ότι θέλετε να παραμείνετε στην κράτηση που ήδη είστε και απλά να μεταφέρετε τη χρέωση στο folio που δημιουργήσαμε προηγουμένως – μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό δωματίου για εύκολη εύρεση. Στο πεδίο “ΕΠΙΛΕΞΤΕ FOLIO ΠΕΛΑΤΗ” επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

6) Πατήστε “Ολοκλήρωση”

Επαναλάβετε τη διαδικασία για διαχωρισμό σε ένα τρίτο folio!

 

Σχετικό βίντεο με οδηγίες: