Δυνατότητα κλειδώματος ενός folio που έχει ανοιχτεί

  • 6 views
  • May 23, 2024

Με το τελυταίο update, μπορείτε να κλειδώσετε εκ νέου κάποιο folio που είχατε ξεκλειδώσει για τον οποιοδήποτε λόγο. Το update έγινε για δυεκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων του ξενοδοχείου.