Είδη παραστατικών & που μπορώ να βρω συγκεντρωτικά τα παραστατικά που έχω εκδώσει

  • 8 views
  • May 23, 2024

Μέσα απο το RoomRack PMS μπορείτε να εκδώσετε μία πληθώρα παραστατικών που είναι αναγκαία σε ένα κατάλυμα. Αυτά είναι:

  • Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών
  • Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
  • Ειδικά στοιχεία είσπραξης φόρου διαμονής
  • Πιστωτικά παραστατικά
  • Αποδείξεις επιστροφής (άτυπο παραστατικό δεν διαβιβάζεται στην ΑΑδε)
  • Αποδείξεις είσπραξης (άτυπο παραστατικό δεν διαβιβάζεται στην ΑΑδε)
  • Παραστατικά βραχυχρόνιας μίσθωσης (σε περίπτωση που υπόκειται το κατάλυμα σας σε αυτή τη λογιστική κατηγορία)
  • Παραστατικά ιδιοχρησιμοποίησης κ.α.


Σημαντικό: Δεν μπορείτε να εκδίδετε απο το RoomRack PMS παραστατικά λιανικής καθώς είμαστε ξενοδοχειακό πρόγραμμα, όχι λογιστικό και δεν παρέχουμε φορολογικό μηχανισμό.

Η εμφάνιση των παραστατικών σας δημιουργείται με βάση το λογότυπο σας και των στοιχείων που εσείς θέλετε να αναγράφονται και έτσι ανταποκρινόμαστε στην εικόνα του δικού σας καταλύματος.

Μπορείτε να βρείτε τα παραστατικά που έχετε εκδώσει πέρα απο μεμονωμένα μέσα σε κάθε κράτηση και συγκεντρωτικά μεταβαίνοντας στο :

Αναφορές > Λογιστήριο > Λογαριασμοί και Τιμολόγια

Μέσα σε αυτή την αναφορά έχετε την δυνατότητα με την βοήθεια και των φίλτρων που υπάρχουν να αναζητήσετε παραστατικά που έχετε εκδώσει βάση ημερομηνιών, πελάτη, τύπου παραστατικού κ.α.

Με το button μπορείτε να κάνετε export το report σας προκείμενου να το προωθήσετε στον λογιστή σας.

Με το button  μπορείτε να εκτυπώσετε το συγκεκριμένο report.