Είναι πιστοποιημένο το RoomRack Cloud PMS;

  • 12 views
  • May 22, 2024

Δεδομένα στο myDATA μπορούν να στέλνουν οι πιστοποιημένοι πάροχοι και τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Το RoomRack PMS ανήκει στην κατηγορία ERP και είναι 100% συμβατό με myDATA. Για την κατηγορία αυτή δεν υπάρχει πιστοποίηση καθώς όλα τα λογισμικά που εντάσσονται σε ERP είναι υποχρεωμένα να είναι συμβατά με την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.