Εμφάνιση PDF παραστατικών σε μία σελίδα

  • 10 views
  • May 23, 2024

Με στόχο να κάνουμε ακόμα ταχύτερη τη διαδικασία τιμολόγησης, πλέον όλα τα folio τα οποία κλείνουν ταυτόχρονα, εμφανίζουν τα pdf των παραστατικών σε μία νέα καρτέλα.

Δηλαδή, αν στις λεπτομέρειες πληρωμής έχετε “ανεβάσει” περισσότερα από ένα folio στις επιλογές, τότε τα παραστατικά των επιλογών σας θα ανοίξουν σε μία νέα καρτέλα, συγκεντρωτικά. Μπορείτε μετά με ένα κλικ, να κάνετε εκτύπωση όλων.

 

Σχετικό βίντεο οδηγιών: