Ενημέρωση για διαφορές ανάμεσα στην PMS και στην Online διαθεσιμότητα

  • 10 views
  • May 24, 2024

Το τελευταίο διάστημα έχουμε προχωρήσει σε μία σειρά update για την επίλυση θεμάτων που είχαν σχέση με την καθυστέρηση συγχρονισμού. Η καθυστέρηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στην Base & PMS διαθεσιμότητα (στην 2-way σύνδεση).

Λάβαμε υπόψιν διάφορες καταστάσεις στις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το θέμα και δημιουργήσαμε λειτουργίες που κάνουν πρόβλεψη αυτών και το πρόβλημα δεν υπάρχει πλέον.

Η όλη διαδικασία γίνεται φυσικά αυτόματα.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο συγχρονισμός δεν είναι 100% αυτόματος. Αν δηλαδή δεν έχετε ενεργό το option “Always Send PMS Availability”, αυτό σημαίνει πως ναι μεν το PMS ενημερώνει με τη διαθεσιμότητα του τη μηχανή κρατήσεων σας, αν όμως κάποιος χρήστης, αλλάξει χειροκίνητα την ONLINE διαθεσιμότητα τότε το PMS δε θα διορθώσει την κίνηση αυτή. Ορισμένα καταλύματα χρειάζονται αυτό το παραθυράκι, σε περίπτωση όμως που επιθυμείτε η διαθεσιμότητα σας στην μηχ. κρατήσεων να αντικατοπτρίζει πλήρως τη διαθεσιμότητα που βλέπετε στο πλάνο σας στο PMS, παρακαλώ ενημερώστε μας ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι η επιλογή “Always Send PMS Availability” είναι ενεργή για εσάς.

Ένα βήμα παραπέρα

Σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν ανήκετε, κάναμε προληπτικά ένα update στο οποίο ενημερώνεστε απευθείας μέσα από το πλάνο για διαφορές ανάμεσα στην PMS και στην Online διαθεσιμότητα. Η ενημέρωση αυτή είναι με ένα εικονίδιο θαυμαστικού στην ημερομηνία που παρουσιάζεται η διαφορά.

Αν επιθυμείτε να ενεργοποιήσουμε το θαυμαστικό, επικοινωνήστε μαζί μας καθώς η επιλογή βρίσκεται μέσα στο setup.