Κατάσταση ΚΕΠΥΟ – ΜΥΦ

  • 8 views
  • May 23, 2024

Η συγκεκριμένη αναφορά δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων (ΚΕΠΥΟ).

Μπορείτε να τη βρείτε στο

  • Intelligent > Accounting Department > KEPYO Reports (MYF)

Σε αυτό το κομμάτι, στα πεδία με τις ημερομηνίες μπορείτε να ορίσετε αυτές που χρειάζεστε:

Μπορείτε να επιλέξετε τύπο προβολής της κατάστασης:

ΚΕΠΥΟ Summary: Άρθροισμα

ΚΕΠΥΟ Detailed: Ανά τιμολόγιο

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με βάση ένα συγκεκριμένο ΑΦΜ:

Τον πίνακα μπορείτε να τον εκτυπώσετε, επιλέγοντας print καθώς και να τον κάνετε export επιλέγοντας το γκρι button στα δεξιά του print:

Προκειμένου το σύστημα να μετρήσει τα δεδομένα που πρέπει και να δημιουργήσει το report, πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Δημιουργία εταιρείας/ ταξιδιωτικού γραφείου (μπορείτε να δείτε οδηγίες κάνοντας κλικ εδώ )
  2. Κατά τη διάρκεια τιμολόγησης, είτε συνδέστε την κράτηση με το ταξ. γραφείο/ εταιρεία για απευθείας έκδοση τιμολογίου, είτε ορίστε το ταξ. γραφείο/ εταιρεία ως χρεώστη (δείτε οδηγίες για σύνδεση εταιρείας με κράτηση κάνοντας κλικ εδώ. Για ορισμό debitor, απλά επιλέξτε την επιλογή debitor payment κατά τη διάρκεια προσθήκης πληρωμής στον λογαριασμό πελάτη)