Κοινωνικός Τουρισμός

  • 188 views
  • August 20, 2023

Μέσα από το πρόγραμμα μας μπορείτε να περάσετε τις συμβάσεις κοινωνικού τουρισμού, έτσι ώστε εύκολα και γρήγορα να τις συνδέετε με κρατήσεις.

Αυτό που θα πρέπει να ελέγξετε από μεριάς σας, δεδομένου ότι κάθε χρόνο αλλάζει το συμφωνητικό κοινωνικού τουρισμού είναι να έχετε δημιουργήσει τις καινούργιες συμβάσεις και να προσέχετε να επιλέγετε τη σωστή σύμβαση σε κάθε κράτηση.

 Πως να ενεργοποιήσω το κοινωνικό τουρισμό στο PMS;

Για να ενεργοποιήσετε τον κοινωνικό τουρισμό για το PMS, θα πρέπει αρχικά να μεταβείτε στις ρυθμίσεις.

❗Σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση, επικοινωνήστε με το support team.

Για να τις δημιουργήσετε μεταβείτε στο :

  • Ρυθμίσεις -> Βασική -> Συμβάσεις

και από εκεί να κάνετε “Προσθήκη” για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της σύμβασης που επιθυμείτε.

  • Επιλέξτε όνομα (π.χ. Κοινωνικός Τουρισμός 1 night)
  • Πόσες διανυκτερεύσεις θα ισχύουν για τη σύμβαση (στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 1 διανυκτέρευση)
  • Το κόστος που είναι να χρεωθεί ο φιλοξενούμενος με/χωρίς πρωινό
  • Πατήστε αποθήκευση
  • Προχωρήστε με την εισαγωγή όλων των συμβάσεων που χρειάζεστε

Αφού έχετε ολοκληρώσει τις βασικές ρυθμίσεις σας, το σύστημα έχει ενσωματώσει τη λειτουργία και μπορείτε να προχωρήσετε με τη προσθήκη των κρατήσεων σας.

 

 Πως μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε;

  • Κατά τη δημιουργία κράτησης. Θα δείτε το πεδίο “Συμβάσεις”. Κάνοντας κλικ στο ματάκι δίπλα σε αυτό, θα κάνετε αναζήτηση όλων των συμβάσεων που έχετε δημιουργήσει. Προσοχή: Το σύστημα δεν θα σας αφήσει να επιλέξετε μία σύμβαση με περισσότερες/λιγότερες διανυκτερεύσεις από αυτές που έχετε επιλέξει για τη κράτηση. Παράδειγμα: Αν προσπαθήσουμε να ενώσουμε τη σύμβαση Κοινωνικός Τουρισμός 1 night που δημιουργήσαμε προηγουμένως με μία κράτηση 2 διανυκτερεύσεων, θα βγει error.

 

 

  • Κατά την επεξεργασία κράτησης. Στο Reservations tab, θα δείτε στο “Συνδεδεμένα Προφίλ” box, το πεδίο “Με Σύμβαση (Κοινωνικός Τουρισμός)”. Ομοίως με προηγουμένως, κάνετε αναζήτηση και επιλέγετε τη σύμβαση που σας ταιριάζει.

Αφού έχετε συνδέσει κάποια σύμβαση με τη κράτηση, τότε θα πρέπει να μεταβείτε στο box Πελάτες και πατώντας τις 3 τελίτσες δίπλα από τον κάθε guest, να κάνετε κλικ στις βασικές πληροφορίες του και να κάνετε προσθήκη των εξής νέων επιλογών:

 

 

Πλέον, κάνοντας δεξί κλικ στη κράτηση μέσα από το πλάνο σας, μπορείτε να προχωρήσετε με εκτύπωση της σύμβασης, η οποία θα περιέχει όλα τα από τον νόμο απαραίτητα στοιχεία.

Βίντεο οδηγιών: