Λύση για το θέμα καθυστέρησης του myDATA

  • 13 views
  • May 22, 2024

Το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις στη διαβίβαση παραστατικών από εμπορικά-λογιστικά προγράμματα (ERP) και την εφαρμογή timologio στο myDATA.

Τι σημαίνει αυτό για το RoomRack?

Ίσως είχατε παρατηρήσει ένα θέμα με τα παραστατικά τα οποία ενώνονται με ΑΠΥ / ΤΠΥ. Συγκεκριμένα:

  • ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ
  • ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΤΠΥ / ΑΠΥ
  • ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΤΠΥ / ΑΠΥ

Σε αυτά έβγαινε σε ορισμένες περιπτώσεις validation error το οποίο έλεγε πως δεν έχει ανέβει ακόμη το παραστατικό που συνδέεται με αυτά.

Για παράδειγμα, στο validation error ενός ειδικού στοιχείου, το θέμα που εμφανιζόταν ήταν ότι δεν έχει ανεβεί το ΑΠΥ που συνδέεται με το συγκεκριμένο ΑΕΦΔ. Αυτό δεν ίσχυε, καθώς το ΑΠΥ είχε ανέβει και είχε και το MARK που το αποδείκνυε.

Από τη στιγμή που στο RoomRack το status των εν λόγω ΑΠΥ / ΤΠΥ ήταν success και είχαν και MARK, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει στο ίδιο το MyDATA το οποίο φαίνεται να καθυστερεί να “διαβάσει” απευθείας τα παραστατικά. Η κίνηση που έπρεπε να κάνετε ως χρήστες ήταν να δώσετε ένα περιθώριο 30 λεπτών στο MyDATA ώστε να τα “διαβάσει” και στη συνέχεια να ανεβάσετε εκ νέου να τα παραστατικά με το Error.

Οι λύσεις μας.

  • Φτιάξαμε νέο status ονόματι PENDING το οποίο αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη περίπτωση όπου δεν υπάρχει πραγματικά error, απλά θέλει χρόνο να διαβαστεί το αρχικό παραστατικό.
  • Δημιουργήσαμε έλεγχο ο οποίος τρέχει αυτόματα ανά 2 ώρες και στέλνει εκ νέου όλα τα παραστατικά τα οποία είναι με pending / error status. Ο έλεγχος αυτός ισχύει και για τον manual και για τον automatic τρόπο αποστολής.