Μετακίνηση split κρατήσεων με drag & drop

  • 8 views
  • May 23, 2024

Πλέον μπορείτε εύκολα να μετακινείτε οποιαδήποτε κομμάτι μιας split κράτησης απλά σέρνοντας την στο πλάνο.

 

Σχετικό βίντεο οδηγιών: