Μη ανατεθειμένα δωμάτια

  • 13 views
  • May 23, 2024

Ορισμός
Μη ανατεθειμένα δωμάτια στο πρόγραμμα μας είναι αυτά, στα οποία ναι μεν έχουν τοποθετηθεί κρατήσεις στη κατηγορία δωματίου που ανήκουν, αλλά ακόμη δεν έχει δοθεί σε αυτές κάποιο φυσικό δωμάτιο.

Αυτό μπορεί να συμβεί για 2 λόγους:

  1. είτε λόγω overbooking ( η κράτηση έχει περαστει αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο να πέσει)
  2. είτε λόγω ότι δεν θέλουμε να ορίσουμε απο την αρχή κάποιο δωμάτιο
    Σε κάθε μία απο τις δύο περιπτώσεις οι κρατήσεις θα εμφανιστούν σε συγκεκριμένο σημείο πάνω στο πλάνο με ένα μωβ στρογγυλό εικονίδιο και με τον ανάλογο αριθμό κρατήσεων που δεν έχουν ανατεθεί (πχ. ).

Πώς μπορώ να τις αναθέσω σε κάποιο δωμάτιο
Για να αναθέσετε κάποια απο τις κρατήσεις που υπάρχει πάνω στα μη ανατειθέμενα δωμάτια 1) πατάτε πάνω στις μη ανετειθέμενες κρατήσεις της ημέρας – 2) σας ανοίγει στα δεξιά μια καρτέλα με όλες τις κρατήσεις που θα μπορούσατε να βάλετε στα δωμάτια – πατάτε πάνω στη κράτηση που θέλετε να αναθέσετε και 3) έπειτα πατάτε το “Δωμάτιο #” για να επιλέξετε ποιό δωμάτιο θα δώσετε (αν θέλετε να μπεί αυτόματα σε όποιο διαθέσιμο δωμάτιο υπάρχει το αφήνετε στο αυτόματη ανάθεση). 4) Τέλος πατάτε “Ανάθεση”.

Αναφορά ” Μη ανατεθειμένα δωμάτια”
Μπορείτε να βρείτε τις μη ανατειθέμενες κρατήσεις της κάθε ημέρας και μέσα σε συγκεντρωτικό report.

Μεταβείτε : Υποδόχή > Μη ανατεθειμένα Δωμάτια