Νέες επιλογές στο online check – in

  • 138 views
  • August 24, 2023

Νέες επιλογές στο online check in:

  • Arrival Time/ Ώρα άφιξης
  • Flight Number / Αριθμός πτήσης
  • Private Transfer Request : Yes/ No
  • Arriving By : Plane/ Car

Καθότι είναι προαιρετικές, ενημερώστε μας αν θέλετε κάποια από αυτές ώστε να κάνουμε τις ανάλογες ρυθμίσεις.