Προβολή σημειώσεων μέσα σε κράτηση

 • 9 views
 • May 23, 2024

Πλέον μπορείτε μέσα στην κάθε κράτηση να δείτε τις σημειώσεις σας πιο ξεκάθαρα από ποτέ.

Επιλέγοντας την καρτέλα “Notes” από το μενού της κράτησης, θα δείτε ένα νέο υπομενού το οποίο χωρίζει τις σημειώσεις στις 10 κατηγορίες μας:

 • All
 • Reservation Notes
 • Customer Notes
 • Folio Notes
 • Housekeeping Notes
 • F & B notes
 • Note for Allotment
 • Note for Travel Agency
 • Note for Company
 • Note for Group

Στο notes αναγράφεται σε badge η ένδειξη 1 (ή 2..) όταν υπάρχουν σημειώσεις στην κράτηση.

Η ίδια αρίθμηση αναφέρεται και στην κάθε υποκατηγορία.

 

Μην ξεχνάτε, ότι μπορείτε από το add να προσθέσετε επιτόπου και νέα σημείωση.