Προσθήκη παλαιότερων πελατών

  • 8 views
  • May 23, 2024

Στο RoomRack Cloud PMS έχετε τη δυνατότητα να περνάτε παλαιότερους πελάτες στο σύστημα, ώστε να μη χάσετε τα δεδομένα σας. Οι τρόποι προσθήκης αυτών των πελατών είναι δύο:

  1. Excel Import, για μαζική προσθήκη ιστορικού πελατών στο σύστημα
  2. Indivinduals, για μεμονωμένη προσθήκη

 

1) Μπορείτε να βρείτε το Excel πελατών προς συμπλήρωση μεταβαίνοντας στο
         Intelligent/ Αναφορές -> Basic / Βασική -> Import Data 

Μέσα απο εδώ επιλέγετε upload Excel Clients

και πατατε το link Download Excel Template

Καταβάζετε το συγκεκριμένο excel και περνάτε μέσα όλες τις πληροφορίες πελατών που έχετε. Όπου δεν γνωρίζετε κάποια πληροφορία συμπληρώστε το κελί με παύλα.

Αφού ολοκληρώσετε με την συμπλήρωση αποθηκεύετε τα νέα στοιχεία στο excel και πατάτε στην επιλογη που αναγραφει Browse για να βρείτε στον υπολογιστή σας το excel που αποθηκεύσατε. Αφού εμφανιστεί σαν εγραφή τότε επιλέγετε Upload και πατάτε Sync Clients.

Σχετικό βίντεο με οδηγίες:

2) Με το τελευταίο update, βελτιστοποιήθηκε ο τρόπος για μεμονωμένη προσθήκη, με το Indivinduals να έχει περισσότερες πληροφορίες από ποτέ.

Μπορείτε να το βρείτε στο Reservations > Individuals

 

Σχετικό βίντεο με οδηγίες: