Βιβλίο Αστυνομίας

  • 8 views
  • May 23, 2024

Το report μας “Βιβλίο Αστυνομίας” ανανεώθηκε ύστερα από τις νέες ανάγκες για πλήρη καταγραφή κινήσεων λόγω COVID-19. Πλέον προστέθηκαν και οι εξής στήλες:

  1. e-mail
  2. αριθμός τηλεφώνου

 

Μπορείτε να το βρείτε στο Αναφορές > Βασική > Βιβλίο Αστυνομίας.