ΝΕΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ: Οικονομική Καρτέλα Συναλλαγών Εταιρειών / Ταξ. Γραφείων

  • 11 views
  • May 22, 2024

Αναβαθμίζοντας συνέχεια τις υπηρεσίες μας, δημιουργήσαμε μια νέα δυνατότητα μέσα στις καρτέλες εταιρειών & ταξιδιωτικών γραφείων η οποία ονομάζεται “Οικονομική καρτέλα συναλλαγών“.

Με αυτή την νέα ενσωμάτωση έχετε την ευχέρεια να ελέγξετε συγκεντρωτικά  τις χρεώσεις, πληρωμές και οφειλές που έχουν καταχωρηθεί για την συγκεκριμένη εταιρεία / ταξιδιωτικό γραφείο.

Πιο συγκεκρμένα:

Στο πεδιο άμεσες πληρωμές εμφανίζεται το ποσό που έχει λάβει το κατάλυμά σας απο την απευθείας έκδοση παραστατικών μέσα στην κράτηση με όλους τους τρόπους πληρωμών πλήν της επιλογής depitor.

Στο πεδιο πληρωμές depitor εμφανίζεται το ποσο που έχει λάβει το καταλυμα σας απο την εκδοση παραστατικών μέσα στην κράτηση με πληρωμη Depitor και ταυτόχρονα πέφτει το ποσό αυτό  στο πεδίο Εκκρεμεί γιατι είναι το ποσό που οφείλει πλέον ο πελάτης- εταιρεία να πληρωσει μεταγενέστερα  στο κατάλυμα.

Όταν έπειτα το ταξιδιωτικό / εταιρεία πληρώσει το ποσό που εκκρεμούσε και εκδοθούν οι αποδείξεις εισπράξεων για τα αντίστοιχα παραστατικά που έχουν βγεί, τότε φεύγουν οι οφειλές απο το πεδίο Εκκρεμεί και πλέον εμφανίζεται το ποσό αυτό στο πεδίο Συναλλαγές Depitor.

 

Ακολουθεί βίντεο με οδηγίες :