Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης;

  • 9 views
  • May 22, 2024
Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση η καταληκτική ημερομηνία έναρξης του MyDATA για την υποχρεωτική υποβολή των παραστικών ειναι η 01 Απριλίου 2021. Όσο νωρίτερα ξεκινήσετε τόσο το καλύτερο, καθώς αυτό θα σας επιτρέψει να εξοικειωθείτε με την όλη διαδικασία πρωτού την επίσημη έναρξη.