Προβολή διαθέσιμων δωματίων στο πλάνο

  • 7 views
  • May 24, 2024

Μπορείτε απευθείας να δείτε ποια δωμάτια είναι ελεύθερα για κράτηση μέσα από το πλάνο σας.

❗Για να ενεργοποιήσετε αυτή την δυνατότητα, μεταβείτε στις τρείς οριζόντιες γραμμές πάνω αριστερά στο πλάνο , επιλέξτε το ΕΠΙΛΟΓΕΣ / OPTIONS. Έπειτα από τα Φίλτρα, ενεργοποιήστε τα “Διαθέσιμα Δωμάτια / Available Rooms”.

 

Αφού το ενεργοποιήσετε, η σειρά θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι να την απενεργοποιήσετε.

Τώρα, μπορείτε με drag + drop να κάνετε μια κράτηση στις ημερομηνίες που σας έχουν ζητηθεί.

Θα ανοίξει ένα αναδυόμενο παράθυρο το οποίο θα σας εμφανίσει όλα τα δωμάτια με διαθεσιμότητα για το συγκεκριμένο διάστημα.

Αφού κάνετε την επιλογή σας, θα συνεχίσετε κανονικά με τη δημιουργία κράτησης.