Προθεσμία αποπληρωμής χρεωστών

  • 11 views
  • May 24, 2024

Με το νέο update οι διαδικασίες διαχείρισης των λογαριασμών χρεωστών γίνονται ευκολότερες.

 

Πλέον, αφού επιλέξετε Debitor Payment στον τρόπο πληρωμής, εμφανίζεται το νέο πεδίο “Due Date“. Εδώ, μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία – διορία για την εξόφληση του ποσού της κράτησης από τον χρεώστη.

Έπειτα μεταβαίνοντας στο Intelligent > Accounting Department > Debitor Statement  μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με βάση τον κάθε χρεώστη και να δείτε τα deadline που λήγουν μέσα στις  ημερομηνίες που έχετε θέσει.

 

Σχετικό βίντεο οδηγιών: