Προσθήκη νέων τιμοκαταλόγων

  • 21 views
  • May 22, 2024

Στο PMS έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε νέους τιμοκαταλόγους για τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή για τους offline πελάτες σας.

Οι τιμοκατάλογοι θα βοηθήσουν στο να έχετε αυτόματα την τιμή που έχετε συμφωνήσει με το εκάστοτε γραφείο τη στιγμή που δημιουργείτε κρατήσεις.

Προσοχή: Οι χρήστες στο PMS από default δεν έχουν πρόσβαση στο setup του συστήματος, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη. Για αυτό το λόγο, αν επιθυμείτε να προσθέτετε/επεξεργάζεστε τιμοκαταλόγους οι ίδιοι, παρακαλώ ενημερώστε μας πρώτα, ώστε να σας ανοίξουμε την πρόσβαση.

Για να προσθέστε τιμοκαταλόγους, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Βήμα 1: Settings > Rates > Rates

  • Βήμα 2: Προσθήκη Rates

  • Βήμα 3: Παραμετροποίηση του rate 

Ότι έχει κοκκινο αστερίσκο είναι υποχρεωτικό πεδίο προς συμπλήρωση. 

i) Policy > Επιλέγετε το Policy που θέλετε

ii) Meals > Επιλέγετε το board που είναι συνδεδεμένο με τον συγκεκριμένο τιμοκατάλογο

iii) Minimum length of stay > Ορίζετε αν θέλετε ελάχιστη διαμονή

iv) Is Available for Booking > Ορίζετε αν το rate θα ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο

v) Price > Ορίζετε τον φόρο που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο τιμοκατάλογο (Υποχρεωτικό πεδίο)

vi) Rooms >  Επιλέγετε τον τύπο δωματίου που θέλετε να συνδέσετε το rate (Υποχρεωτικό πεδίο)

vii) Rate Name > Ορίζετε το όνομα και τον κωδικό του rate (Υποχρεωτικό πεδίο)

viii) WebHotelier Rate ID > Σε περίπτωση που δεν έχετε συνδέσει το PMS με το Channel Manager, σε αυτό το πεδίο μπορείτε να ορίσετε το Webhotelier Rate ID

“Αποθήκευση”  και είστε έτοιμοι! Μπορείτε στη συνέχεια να βρείτε το νέο rate σας στο διαχείριση > τιμές και διαθεσιμότητα και να ορίσετε τις τιμές του.

*Για να δείτε πως να περάσετε τιμές, μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.