Πρόσβαση στα στοιχεία χρήστη σας

  • 443 views
  • September 28, 2023

Με το τελευταίο update, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε/αλλάξετε τα στοιχεία χρήστη σας και ανάλογα την προσβασιμότητα σας, να διαχειριστείτε και το set-up καθώς και τους λοιπούς χρήστες.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε κλικ πάνω στα αρχικά του ονόματος χρήστη σας στα δεξιά της οθόνης σας και θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές.

Σημείωση: Σε περίπτωση που κάνετε κλικ σε κάποιο σημείο στο οποίο δεν έχει πρόσβαση ο χρήστη σας, θα εμφανιστεί error message (όπως φαίνεται και στο βίντεο παρακάτω)

 

Σχετικό βίντεο με οδηγίες: