Πως μπορώ να ενεργοποιήσω το Do not Disturb?

  • 97 views
  • July 27, 2023

Θα μεταβείτε στο

  • Housekeeping > Αναλυτική αναφορά καθαριοτήτων

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε μεμονωμένα ή πολλαπλά δωμάτια από το check-box και στη συνέχεια θα κάνετε κλικ στο DND.

Τι σημαίνει αυτό για το πλάνο καθαριοτήτων;

Αν χρησιμοποιείτε το Αναφορά Ανάθεσης Καθηκόντων, θα μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα τα δωμάτια που είναι σε DND.