Τι είναι ο πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης;

  • 12 views
  • May 22, 2024

Ειναι στην ουσία ένα λογισμικό – πρόγραμμα που μπορείτε να εκδίδετε παραστατικά εσόδων και να τα διαβιβάζετε αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA.