Τι θα αλλάξει στον τρόπο που διαχειρίζομαι το κατάλυμα μου;

  • 9 views
  • May 22, 2024

Αυτό εξαρτάται από το πως κάνατε τη διαχείριση μέχρι σήμερα. Αν χρησιμοποιούσατε χειρόγραφες ενέργειες, τότε η μετάβαση σε ένα Cloud PMS θα σας φανεί ελαφρότερη και σταθερότερη. Χάρη στην εξατομικευμένη εκπαίδευση (ανάλογα τις ανάγκες του κάθε ξενοδοχείου) αλλά και στην ίδια τη φιλοσοφία ενός συστήματος το οποίο βασίζεται σε Cloud, η όλη διαδικασία γίνεται πιο απλή από ποτέ. Αν χρησιμοποιείτε ήδη το RoomRack Cloud PMS, τότε θεωρητικά δε θα έχετε κάποια αλλαγή στον χειρισμό του συστήματος. Πρακτικά, έχουμε φροντίσει να κάνουμε τα απαραίτητα update ώστε να ολοκληρώνονται με επιτυχία όλες οι απαραίτητες διεργασίες για τη σύνδεση μεταξύ ξενοδοχείου και myDATA. Βέβαια όλα αυτά γίνονται στο background, οπότε στην ουσία και πάλι δε θα έχετε κάποια αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης.