Χρώμα στην σημερινή ημέρα στο πλάνο

  • 9 views
  • May 24, 2024

Με το τελευταίο update, η σημερινή ημέρα στο πλάνο φαίνεται με διαφορετικό χρώμα από ότι οι υπόλοιπες στήλες, ώστε να ξεχωρίζει.