Διάκριση πληρωμένων κρατήσεων στο πλάνο

  • 8 views
  • May 24, 2024
Μπορείτε να δείτε εύκολα από το πλάνο, αν κάποια κράτηση έχει εξοφλήσει τη διαμονή της ή αν έχει πληρώσει κάποια προκαταβολή.
❗ Οι πλάγιες γραμμές που εμφανίζονται πάνω στην κάθε κράτηση, λειτουργούν με βάση την κατάσταση των λογαριασμών.

 

  • Αν οι γραμμές φτάνουν μέχρι τη μέση της κράτησης, τότε ο επισκέπτης έχει δώσει κάποια προκαταβολή.

 

  • Αν οι γραμμές καλύπτουν εξ’ ολοκλήρου την κράτηση, τότε υπάρχει μηδέν υπόλοιπο και ο επισκέπτης είναι έτοιμος για το check – out.

 

  • Αν η κράτηση δεν έχει καθόλου γραμμές, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή.