Πως κάνω πληρωμή μέσω debitor/ έκδοση τιμολογίου με υπόλοιπο

  • 9 views
  • May 24, 2024

Για να κάνετε πληρωμή επί πιστώση, η διαδικασία που ακολουθείτε είναι σχεδόν ίδια με τη διαδικασία απλής πληρωμής.

Η διαφορά έγκειται στο γεγονός, πώς όταν κάποιος επιλέγει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, στην ουσία θα σας πιστώσει με κάποιο τρόπο, μετέπειτα απο την αναχώρηση του, το ποσό της οφειλής του δωματίου. Σε αυτήν την περίπτωση το παραστατικό εκδίδεται με υπόλοιπο.

Πληρωμή με depitor μπορείτε να συνδέσετε και σε πελάτες αλλά το συνηθέστερο είναι σε εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία πληρώνουν συγκεντρωτικά για κρατήσεις που σας έχουν στείλει σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Εφόσον έχετε συνδέσει τον λογαριασμό – folio στο προφίλ που επιθυμείτε, θα μπορείτε να δείτε κάτω από τα folios, στα στοιχεία τιμολόγησης, τον οφειλέτη που έχετε επιλέξει είτε είναι πελάτης, εταιρεία ή ταξ. γραφείο

 

Επομένως. βλέποντας ότι ο λογαριασμός θα χρεωθεί στον τάδε debitor, μπορούμε να προχωρήσουμε με την έκδοση ανεξόφλητου τιμολογίου. 

Πατώντας “προσθήκη πληρωμής” θα επιλέξουμε στον τρόπο πληρωμής την επιλογή Debitor.

Αυτόματα το σύστημα θα πάρει τα στοιχεία που έχουμε ήδη δηλώσει αν έχουμε προσθέσει μια εταιρεία ή ταξιδιωτικό γραφείο. Ωστόσο έχετε την δυνατότητα να θέσετε κάτι διαφορετικό στο πεδίο Τύπος Depitor και  να επιλέξετε κάποια απο τις πιθανές εγγραφές που υπάρχουν στο πεδίο Depitor.

 

 

Πατώντας δημιουργία πληρωμής θα δείτε ότι έχουν εμφανιστεί τα στοιχεία πληρωμής. Μπορείτε πλέον να κάνετε κλείσιμο λογαριασμού (είτε πατώντας το εικονίδιο με την ταμειακή μηχανή μέσα στο folio είτε πατώντας Ολοκλήρωση & Εκτύπωση). Αυτόματα θα εκδοθεί το ανεξόφλητο παραστατικό.

Αφού κάνετε check out στον πελάτη, μπορείτε να δείτε τα ανεξόφλητα παραστατικά στην οικονομική καρτέλα της κάθε εταιρείας, ταξ. γραφείου ή πελάτη μεταβαίνοντας στο Κρατήσεις > Εταιρείες ή Ταξιδιωτικά Γραφεία ή Πελάτες .

 

Σχετικό βίντεο οδηγιών: