Αλλαγή / Προσθήκη Τιμών

  • 15 views
  • May 23, 2024

Για να προσθέσετε / επεξεργαστείτε τις τιμές σας στο Room Rack Cloud PMS, θα μεταβείτε στο Manage > Prices & Availability >Pricing Plan Changes /Διαχείριση > Τιμές και Διαθεσιμότητα > Αλλαγές τιμών σε πλάνο .

Εδώ, θα δείτε τους τύπους δωματίων σας και τους τιμοκαταλόγους που αντιστοιχούν στον κάθε ένα από αυτούς.

  • Μπορείτε να επιλέξετε πολλές ημερομηνίες συνεχόμενα κάνοντας drag & drop.

 

  • Μπορείτε να αλλάξετε ημερομηνίες κάνοντας κλικ στο calendar και αλλάζοντας το starting και το ending date.

Κάνοντας κλικ στις ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν θα ανοίξει στα δεξιά σας η καρτέλα τιμών ανά άτομο.

  • Πατώντας το εικονίδιο με τα 2 φύλλα μπορείτε να αντιγράψετε τις τιμές για όλα τα άτομα.

Για προβολή οδηγιών σχετικά με παραμετροποίηση των τιμοκαταλόγων, κάντε κλικ εδώ.

Για προβολή οδηγιών για αλλαγή διαθεσιμότητας, κάντε κλικ εδώ.