Εκτύπωση πλάνου καθαριοτήτων

  • 55 views
  • July 27, 2023
Για να εκτυπώσετε το πλάνο, και να το δώσετε στο προσωπικό σας, μεταβείτε στο
  • Housekeeping >  Αναφορά Πλάνου Καθαριοτήτων 
Εδώ θα μπορείτε να δείτε με βάση και της ημερομηνίες που αναζητάτε το πλάνο καθαριότητας, το οποίο είναι βασισμένο στις ρυθμίσεις που ορίστηκαν κατά το set up σε σχέση με τις εργασίες καθαριότητας που διαθέτει το κάθε κατάλυμα και την συχνότητα που διενεργούνται.   Μπορείτε να εκτυπώσετε το πλάνο το οποίο περιλαμβάνει τα καθήκοντα που είναι να γίνουν την κάθε μέρα, με την κωδικοποίηση που ορίστηκαν κατά το set up, πατώντας αυτό το κουμπί  . Στο κάτω μέρος της εκτύπωσης φυσικά, το προσωπικό θα μπορεί να δει τις ανάλογες επεξηγήσεις.