Πως μπορώ να δω τη διαθεσιμότητά μου μέσα από το πλάνο?

  • 8 views
  • May 24, 2024

Μπορείτε να δείτε εύκολα τη διαθεσιμότητά σας με μία ματιά στο πλάνο του PMS σας.

Εφόσον έχετε συνδέσει το Room Rack με το chanel manager, έχετε 2 διαθεσιμότητες στο πρόγραμμα:

  1. PMS διαθεσιμότητα (η διαθεσιμότητα που υπάρχει πάνω στο πλάνο του Room Rack)
  2. Base διαθεσιμότητα (η online διαθεσιμότητα, ότι πουλάτε σε μηχανή κράτησης και κανάλια)

Σε περίπτωση που δεν έχετε διασύνδεση με κάποιο channel manager ή μηχανή κράτησης, τότε θα εμφανίζεται μόνο η PMS availability.

Ειδικότερα, στην PMS διαθεσιμότητα φαίνεται η διαθεσιμότητα που έχετε ορίσει να υπάρχει στο σύστημα, η πραγματική δηλαδή. Στην base διαθεσιμότητα, μπορείτε να ορίσετε τη διαθεσιμότητα που θέλετε να στέλνετε στα κανάλια. Ιδανικά η PMS και η Base διαθεσιμότητα πρέπει να είναι το ίδιο για να μην δημιουργούνται overbookings.

Στο πλάνο εμφανίζουμε από default μόνο την PMS διαθεσιμότητα στο πεδίο πληροφοριών διαθεσιμότητας.

Αν θέλετε να εμφανίζονται και οι 2, μας ενημερώνετε κατά το set-up. Παρότι εμφανίζουμε μόνο την PMS διαθεσιμότητα, για να κρατήσουμε το εικαστικό όσο πιο απλό, μπορείτε φυσικά απλά περνώντας το ποντίκι πάνω από το σημείο που αναγράφεται η διαθεσιμότητα και στην ημερομηνία που επιθυμείτε, να δείτε τη διαθεσιμότητα και των 2 κατηγοριών.

Όταν η διαθεσιμότητα είναι με πράσινο χρώμα  σημαίνει ότι πουλάτε τον αριθμό δωματίων που αναγράφεται στην κάθε κατηγορία δωματίων.

Αν είναι με κόκκινο χρώμα σημαίνει πως δεν πουλάτε την συγκεκριμένη κατηγορία είτε γιατί έχει γίνει πιθανά κάποιο stop sales ειδικά αν υπάρχει κάποιος αριθμός πέραν του μηδενός

είτε αν φαίνεται μηδέν, πως δεν υπάρχει άλλο διαθέσιμο δωμάτιο προς πώληση .

Ακολουθεί βίντεο :