Συμπιεσμένος τρόπος κατάταξης χρεώσεων

  • 9 views
  • May 24, 2024

Με το νέο μας update, ο τρόπος προβολής “συμπιεσμένος” είναι πλέον διαθέσιμος και για τα folios.

Η “συμπιεσμένη” προβολή, δείχνει τις χρεώσεις της κάθε ημέρας συγκεντρωτικά ανά κατηγορία, οπότε μαζί συνολικά οι νύχτες και μαζί τα board types.  Ποιες είναι ακριβώς οι διαφορές;

  • Οι νύχτες φαίνονται συνολικά
  • Τα boards φαίνονται συνολικά
  • Αλλάζουν οι στήλες – πλέον η στήλη date δείχνει τις ημερομηνίες που αφορούν οι χρεώσεις και όχι τις ημερομηνίες που προστέθηκε η χρέωση στο σύστημα
  • Στο Qty φαίνεται η ποσότητα των χρεώσεων

Η κλασσική μορφή:

Η συμπιεσμένη μορφή:

 

Από default η επιλογή αυτή έχει ενεργοποιηθεί για όλα τα καταλύματα.

Έχετε την επιλογή να πάτε πίσω στην κλασική μορφή, ή και να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στο κλασσικό και στο συμπιεσμένο, από το switch στο κάτω μέρος του tab folios.

Η επιλογή σας αποθηκεύεται ανά κράτηση.