Τι είναι τα custom links?

  • 9 views
  • May 22, 2024

Τα custom links είναι οι δικοί σας σύνδεσμοι – ιστοσελίδες που θέλετε να έχετε γρήγορα πρόσβαση.

Μπορείτε εσείς οι ίδιοι να δημιουργήσετε τα δικά σας custom links, μεταβαίνοντας στις  Ρυθμίσεις / Settings

και επιλέγοντας Setup > Basic > Custom Links

Μέσα σε αυτή τη φόρμα μπορείτε να προσθέσετε ό,τι ιστοσελίδες θέλετε  και να έχετε πρόσβαση σε αυτές με ένα μόνο κλικ. Απλά πατήστε add, και συμπληρώστε τα στοιχεία.

Οι πιο συνηθισμένες επιλογές, είναι:

  • Name: My booking engine              URL: WebHotelier
  • Name: Booking                                  URL: Booking
  • Name: My website                            URL: Hotel’s website link

Ύστερα μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στις σελίδες σας, πατώντας  την καρτελα που έχει εμφανισθεί πλέον στα δεξιά απο το Αναφορές / Intelligent, και επιλέγοντας την ιστοσελίδα που θέλετε να επισκεφτείτε.