Διαχωρισμός Δωματίου

  • 8 views
  • May 23, 2024

Για να κάνετε διαχωρισμό δωματίου σε μία κράτηση:

  1. Μπορείτε από το πλάνο σας να πατήσετε δεξί κλικ στην κράτηση > Ενέργειες και να επιλέξετε το Split Room.
  2. Πατώντας split room, θα σας ανοίξει μια νέα καρτέλα η οποία θα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της αρχικής κράτησης και από κάτω ακριβώς τις πληροφορίες του διαχωρισμού. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε απο ποια ημέρα θα γίνει το νέο Check in στη νέα κατηγορία δωματίου και να θέσετε και τον αριθμό δωματίου.
  3. Τέλος πατήστε Split Reservation και είστε έτοιμοι.

Σχετικό βίντεο με οδηγίες: