Έλεγχος Two Factor Authentication (2FA)

  • 103 views
  • August 2, 2023

Τι είναι το Two Factor Authentication (2FA);

Το Two Factor Authentication (2FA) ή έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων, είναι ένας μηχανισμός μέσω του οποίου παρέχεται ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας κατά την είσοδο των χρηστών στον λογαριασμό που διατηρούν σε μία σελίδα – υπηρεσία.
Αυτό επιτυγχάνεται καθώς, για την ταυτοποίηση του χρήστη, απαιτείται πέρα από τον κωδικό πρόσβασης και ένα επιπρόσθετο στοιχείο, όπως ένας κωδικός που ισχύει για μία φορά και είναι ενεργός για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ο κωδικός αυτός είναι συνήθως 6ψήφιος και είναι γνωστός και ως time-based, one-time password (TOTP).
Έτσι, ακόμα και αν διαρρεύσουν τα στοιχεία πρόσβασης στον λογαριασμό σας, δεν θα είναι εφικτή η σύνδεση από κανέναν, καθώς δεν θα μπορέσει να περάσει από το δεύτερο στάδιο επαλήθευσης του 2FA.

Πώς λειτουργεί το 2FA;

Καθώς το δεύτερο στοιχείο της ταυτοποίησης του 2FA παράγεται από μία γεννήτρια μέσω app, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε μία εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας (Authenticator app) σε κάποια συσκευή (κινητό ή tablet) πριν την ενεργοποίηση του 2FA.
Παρακάτω αναφέρονται κάποιες από τις πιο γνωστές και δωρεάν εφαρμογές ελέγχου ταυτότητας:

 

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο RoomRack Pms

2. Ανατρέξτε στην επιλογή Το Προφίλ μου πάνω δεξιά και επιλέξτε την επιλογή Two Factor Authentication

Two Factor Authentication
3. Ανοίξτε την εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας (Authenticator app) που έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας και επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού ή το “+”.

4. Σκανάρετε με την κάμερα της εφαρμογής σας το QR Code που θα βρείτε στο βήμα 1 στη σελίδα μας και επιβεβαιώστε τους κωδικούς σύνδεσης σας στα 2 κάτω πεδία .

Σημείωση: Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να σκανάρετε το QR Code με την κάμερα της συσκευής σας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στην Authenticator εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, το κλειδί εγκατάστασης που θα βρείτε κάτω από το QR Code.

QR code Two Factor

 

 

 

 


5. Εάν η καταχώρηση του 2FA είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί 1 κωδικός.
Αντιγράψτε τον και αποθηκεύστε  σε ένα ασφαλές μέρος. Κάνοντας χρήση αυτών των κωδικών, μπορείτε να περάσετε το δεύτερο βήμα της ταυτοποίησης χρήστη και να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας σε περίπτωση που δεν έχετε πρόσβαση στη συσκευή σας (γεννήτρια κωδικού) λόγω απώλειας / καταστροφής κ.ο.κ.

Print Codes Two Factor

 

 

 


6. Στο τελευταίο βήμα πατήστε την επιλογή Ενεργοποίηση του 2FA  και ξαναβάλτε τον κωδικό σας για την ολοκλήρωση του βήματος. Αυτό ήταν, πλέον μπορείτε να συνδέεστε με τον έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων.

Enable Two Factor

 

 

 
Σημαντικά

 1. Δεν έχω πρόσβαση στη συσκευή με το Authenticator app που χρησιμοποίησα για την ενεργοποίηση του 2FA. Τι να κάνω;

Εάν για κάποιο λόγο δεν έχετε πρόσβαση στη συσκευή σας για να αντλήσετε τον κωδικό που θα παράξει, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που σας δόθηκε κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας 2FA.
Οι κωδικοί αυτοί δεν είχαν αποσταλεί με e-mail και δεν είναι προσβάσιμοι μέσα από τον λογαριασμό σας.
Σε περίπτωση που δεν τους είχατε αποθηκεύσει, επικοινωνήστε μαζί μας για να αποκτήσετε και πάλι πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

2. Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω το 2FA;

Για να απενεργοποιήσετε το 2FA, ανατρέξτε ως εξής: Το Προφίλ μου > 2FA, επιλέξτε Απενεργοποίηση και επιβεβαιώστε την ενέργεια πατώντας το OK στο μήνυμα που θα εμφανιστεί.