Ημερολόγιο Εισπράξεων και Πληρωμών

  • 8 views
  • May 23, 2024

Το Report βρίσκεται στο “Αναφορές > Συναλλαγές – Ταμεία > Ημερολόγιο Εισπράξεων και Πληρωμών” και μπορείτε:

 

  • να χρησιμοποιήσετε το διαμορφωμένο πεδίο για να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανάλογα τον τύπο του παραστατικού

 

  • να αλλάξετε τις ημερομηνίες, με τον συνηθισμένο τρόπο ημερολογίου

 

  • πατώντας πάνω στο ΑΑ (Αύξων Αριθμός) να ορίσετε την ταξινόμηση όπως σας βολεύει

 

  • Τέλος, πατώντας στο κάθε παραστατικό (μπλε γράμματα) μπορείτε να το ανοίξετε προκείμενου να το εκτυπώσετε/ ακυρώσετε/ επεξεργαστείτε.